BTSO Teknoloji Üniversitesi

Teknoloji Üniversitesi; mevcut üniversitelerle yapacağı ortak çalışmalarla lisansüstü eğitim temelinde sanayi-kamu-üniversite işbirliğinin sağlanması sorumluluğunu üstlenecek. Endüstrinin ihtiyaç duyduğu inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarından teknoloji transferine ve nitelikli eleman yetiştirilmesine kadar birçok konuda akademik destek ve gelişim sağlayacak.