VİZYONUMUZ - MİSYONUMUZ


VİZYONUMUZ

Teknolojik ve güvenilir altyapısı ile yüksek ekonomik potansiyeli olan sektörlerin verimliliğini artırmak, ihracatta yüksek teknolojinin payını güçlendirmek, geleceği şekillendiren, özgün ve yenilikçi yaklaşımı ile katma değerli projeler üretmek ve böylelikle ölçek ekonomisinin getirdiği avantajları da kullanarak Türkiye’deki dönüşüme model olmak.

MİSYONUMUZ

Yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı, dışa bağımlılığı azaltan, güvenli ve sürdürülebilir bir üretim sistemini yerleştirebilmek, fiber optik altyapısı, veri merkezi, akıllı şebekeleri, güvenilir ve yenilenebilir enerji kaynakları ile sanayi kuruluşlarının sonuç odaklı uygulanabilir projelerine ve bilim/araştırma camiasının fikirlerine uygulama sahası oluşturmak, sektörlerin dağınıklığına son vererek yaşanan kentsel sorunlara yenilikçi yaklaşımlar üretmek için Bursa’da mevcut sanayinin Endüstri 4.0’a entegrasyonunu sağlayarak teknolojik yatırımlara imkân verecek yeni nesil bir OSB oluşturmak..

DEĞERLERİMİZ

Yenilikçi olmak,
Yerli ve milli sanayinin gelişmesine katkı sunmak,
Toplumsal gelişmeyi desteklemek ve çevreye duyarlı olmak,
Sanayi ve üretim odaklı olmak,
Kaliteli ve güçlü bir altyapı hizmeti sunmak,
Sürekli yenileme ile hizmet kalitesini artırmak,
Ortak fayda anlayışıyla hareket ederek katma değer oluşturmak,

HEDEFLERİMİZ

Kalite Hedeflerimiz
 • Çağımızın yeni teknoloji ve trendlerine ayak uydurmak
 • Üretim odaklı yaklaşımla hizmetlerimizin niteliğini artırmak
 • Çalışanlarımızın niteliğini yükseltmek ve gelişimini sağlamak
 • Sonuç odaklı yaklaşımla iş verimliliğini artırmak
 • İş modellerimizde çevre odaklı ve sorumluluk sahibi yaklaşımı benimsemek
 • Kalite bilincini yaşamın tüm alanlarında hâkim kılmak
Çevre ve Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz
 • Proje ve hizmetlerimizde çevre ve sürdürülebilirlik konusunu ön planda tutmak
 • Çalışanlarımızın doğal kaynak verimliliğini en üst düzeyde tutmasını sağlamak
 • Çevre mevzuatı, Yeşil Mütabakat ve Paris İklim Anlaşması çerçevesinde yükümlülüklerimizi yerine getirerek geliştirilmesine katkı sunmak
 • Suyun tasarruflu kullanımı ve (gri su da dâhil) geri kazanımını sağlayacak yatırımlar yapmak ve bu yatırımları desteklemek
 • Endüstriyel simbiyoz uygulamalarını desteklemek ve bu ortamın oluşmasına katkı sağlamak.
 • Sanayicilerimizi çevre ve sürdürülebilirlik konusunda gelişimlerine destek olmak
 • Çevre ve sürdürülebilirlik konusunda ortak projeler geliştirmek ve sosyal sorumluluk projelerini desteklemek
 • Karbon ayak izinin küçülmesini sağlayacak tedbirler alarak sıfır atık politikaları geliştirmek ve uygulamak
Enerji Hedeflerimiz
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak ve çeşitlendirilmesine katkı sağlamak
 • Sanayicilerimizi yeşil enerji ve verimlilik konusunda bilinçlendirmek ve uygulama örneklerinin artmasını sağlamak
 • Verimlilik ve tasarruf yoluyla enerji israfını önlemek ve tedbirler almak
 • Sanayicilerimize düşük maliyetli ve temiz enerji sağlamak
Altyapı Hedeflerimiz
 • Hedef sektörlere ait kümelenme grupları oluşturmak, uluslararası rekabet gücünün artmasını sağlayarak endüstriler arasında bilgi ve teknoloji akışını hızlandırmak, firmaları katma değer yaratan bir üretim zinciriyle birbirine bağlamak. Her bir kümelenme grubunda bulunacak Ar-Ge ve mükemmeliyet merkezi; farklı disiplinlerde yetişmiş uzmanlar, üniversite ve firmaların üretim kabiliyeti bileşeni ile ortaya çıkacak Ar-Ge projelerini hayata geçirmek.
 • Organize Ticaret Merkezi; bilişim, endüstriyel tasarım, patent, hukuk, dış ticaret, sigorta, gümrükleme gibi, yüksek teknolojili endüstrilerin ihtiyaç duyacağı sektörlerden firmaları bir araya getirerek firmalara sunacağı tamamlayıcı hizmetlerle verimliliği artırmak, TEKNOSAB’ın fikir-hizmet-üretim-ticaret zinciri olma özelliğini pekiştirmek.
 • Teknoloji Üniversitesi ile mevcut üniversitelerle yapacağı ortak çalışmalarla lisansüstü eğitim temelinde sanayi-kamu-üniversite işbirliğinin sağlanması sorumluluğunu üstlenerek endüstrinin ihtiyaç duyduğu inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarında teknoloji transferine ve nitelikli eleman yetiştirilmesine kadar birçok konuda akademik destek ve gelişim sağlamak
 • Lojistik Merkez ile tüm lojistik ihtiyaçları tek merkezden karşılamak. Bölgede ve TEKNOSAB’da üretilen ürünlerin nihai alıcıya ulaşmasına kadar geçen sürede, taşımacılık, dağıtım, depolama, elleçleme, konsolidasyon, ayrıştırma, gümrükleme, ihracat, ithalat ve transit işlemler gibi birçok hizmetin kaliteli, bütünleşik ve ölçek ekonomisinden yararlanarak en az maliyetle gerçeklemesini sağlamak.
 • Rüzgâr, güneş, ısı pompası termal vb. yeşil enerjiler başta olmak üzere pek çok sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynağından istifade ederek OSB içerisinde inşa edilecek binaların tamamında yapılacak güneş panelleri ile kendi enerji ihtiyacının büyük bölümünü bu kaynaklardan sağlamak.