Lojistik Merkez

Lojistik Merkez; tüm lojistik ihtiyaçları tek merkezden karşılayacak. Bölgede ve TEKNOSAB’da üretilen bir ürünün nihai alıcıya ulaşmasına kadar geçen sürede, taşımacılık, dağıtım, depolama, elleçleme, konsolidasyon, ayrıştırma, gümrükleme, ihracat, ithalat ve transit işlemler gibi birçok hizmetin kaliteli, bütünleşik ve ölçek ekonomisinden yararlanarak en az maliyetle gerçeklemesini sağlayacak.